CH1   12,50€
CHIRASHI SAUMON
CH2   13,50€
CHIRASHI SAUMON ET THON
CH3   13,80€
CHIRASHI ROYAL
CH4   13,80€
CHIRASHI TARTARE SAUMON AVOCAT
CH5   14,80€
CHIRASHI TARTARE SAUMON THON AVOCAT
CH7   15,90€
CHIRASHI ANGUILLE